Dividend SIGNIFY NV

Aandeel : SIGNIFY NV
Dividend: Jaarlijks
Beurs: AEX
Dividendrendement: 3,8 %
Prognose dividend: € 1,45
Website
Sector:
Dividendbeleid: Signify is voornemens een toenemend dividend per aandeel uit te keren, dat jaarlijks in contanten zal worden uitgekeerd. De uitkering van eventuele dividenden en de bedragen en timing daarvan zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder toekomstige verkopen, winsten, financiële omstandigheden, algemene economische en zakelijke omstandigheden en vooruitzichten. Andere factoren die de Raad van Bestuur relevant acht, evenals andere wettelijke en regelgevende vereisten, kunnen ook van invloed zijn op het bedrag, de timing en de betaling van toekomstige dividenden. Deze kunnen buiten de controle van het bedrijf vallen. Signify stelt voor 2021 een contant dividend van EUR 1,45 per aandeel voor, in lijn met zijn plan om jaar na jaar een toenemend jaarlijks contant dividend per aandeel uit te keren. Het dividendvoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) op 17 mei 2022. Nadere details zullen worden gegeven in de agenda van de AVA.

Beursagenda

Ex-dividend data

Datum Agenda Jaar Bedrag
19-5-2022 Ex-dividend 2021 € 1,45
20-5-2021 Ex-dividend 2020 € 1,40
21-5-2020 Ex-dividend 2019 € 1,35
16-5-2019 Ex-dividend 2018 € 1,30
17-5-2018 Ex-dividend 2017 € 1,25
11-5-2017 Ex-dividend 2016 € 1,10

Dividend per Jaar

Dividend Bedrag
2021 € 1,45
2020 € 1,40
2019 € 1,35
2018 € 1,30
2017 € 1,25
2016 € 1,10