Gebruiksvoorwaarden Over Dividendpagina.nl

De website Dividendpagina.nl ("deze website") wordt ontwikkeld en beheerd door Info4you BV.

Inhoud

De door Info4you BV op deze website verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. Aanbiedingen op deze website worden verstrekt door de aanbieder van de aanbieding en niet door Info4you BV.
De informatie die door Info4you BV wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht.
Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.
Informatie geplaatst door of van derden, zoals aanbiedingen, vallen onder de verantwoordelijkheid van deze derden. Voor de juistheid en volledigheid kan door Info4you BV niet worden ingestaan.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Info4you BV kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Info4you BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Info4you BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van aanbiedingen op deze website, en van websites die niet door Info4you BV zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Info4you BV.
Ondanks grote zorg voor de veiligheid van deze website kan Info4you BV niet garanderen dat er geen virussen of andere besmettelijke en beschadigende bestanden door middel van deze website of de onderliggende techniek kunnen worden uitgewisseld en Info4you BV accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid hiervoor.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt.
Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden, zonder uitdrukkelijk toestemming van Info4you BV of rechthebbende van de informatie. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Info4you BV omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.
Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden.
Op deze website is Nederlands recht is van toepassing. Geschillen worden bij een Nederlandse rechter beslecht.

Copyright derden

De op deze website door Info4you BV verstrekte informatie is met zorg geplaatst. Wanneer een rechthebbende meent dat haar rechten door de op deze website verstrekte informatie, geplaatst door Info4you BV of een derden, zijn geschonden, kan de rechthebbende dit kenbaar maken door haar verzoek te zenden aan Info4you BV. De informatie zal, na positieve beoordeling van het verzoek, zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

Cookies & privacy

Info4you BV kan informatie over het gebruik van deze website verzamelen en analyseren. Deze gegevens worden verzameld met behulp van een cookie. In het Cookiebeleid wordt nader toegelicht hoe er om wordt gegaan met cookies en de verzamelde gegevens.

info over cookiebeleid